اندیکاتور پیشرو و عقبگرد

نقش اندیکاتور‌های پیشرو و عقبگرد در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال

اندیکاتورهای پیشرو و عقبگرد چه هستند؟ اندیکاتورهای پیشرو و عقبگرد ابزارهایی هستند که با کمک آن‌ها می‌توان قدرت یا ضعف اقتصادها یا بازارهای مالی را ارزیابی کرد. به بیان ساده‌تر، شاخص‌های پیشرو، قبل از چرخه اقتصادی یا روند بازار، تغییر می‌کنند. در مقابل، شاخص‌های عقبگرد بر اساس رویدادهای قبلی هستند و بینش و دید کلی […]

نقش اندیکاتور‌های پیشرو و عقبگرد در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال Read More »