آیا معامله گری حرام است؟

آیا معامله گری حرام است؟ این سوال، موضوعی است که امروز به آن می‌پردازیم. معامله گری به معنای خرید و فروش کالا یا خدمات با قصد کسب سود است. این فعالیت می‌تواند در قالب‌های مختلف انجام شود، از جمله خرید و فروش کالاهای فیزیکی، سهام، ارز دیجیتال، اوراق بهادار و غیره.

حکم شرعی معامله گری در اسلام به نوع معامله و شرایط آن بستگی دارد. به طور کلی، معامله گری اگر بر اساس اصول شرعی انجام شود، اشکالی ندارد. اما در برخی شرایط، معامله گری می‌تواند حرام باشد.

آیا معامله گری حرام است؟
آیا معامله گری حرام است؟

شرایط صحت معامله گری از نظر شرعی

معامله گری در صورتی صحیح و حلال است که شرایط زیر را داشته باشد:

 • رعایت شرایط عمومی صحت معاملات؛ این شرایط عبارتند از:
  • قصد و رضایت طرفین
  • اهلیت طرفین
  • موضوع معامله
  • علت معامله
  • مشروعیت معامله
 • عدم وجود موانع شرعی؛ این موانع عبارتند از:
  • ربا
  • قمار
  • رشوه
  • غصب
  • احتکار
  • ضرر به غیر
آیا معامله گری حرام است
آیا معامله گری حرام است

شرایط عمومی صحت معاملات

شرایط عمومی صحت معاملات عبارتند از:

 • قصد و رضایت طرفین: معامله زمانی صحیح است که هر دو طرف معامله، قصد و رضایت داشته باشند. قصد به معنای اراده و رضایت انجام معامله و رضایت به معنای موافقت با شرایط معامله است.
 • اهلیت طرفین: معامله زمانی صحیح است که طرفین معامله اهلیت داشته باشند. اهلیت به معنای توانایی انجام معاملات است. اهلیت دو نوع است: اهلیت تکلیفی و اهلیت وضعی. اهلیت تکلیفی به معنای توانایی انجام تکالیف شرعی مانند نماز و روزه است. اهلیت وضعی به معنای توانایی انجام معاملات است.
 • موضوع معامله: معامله زمانی صحیح است که موضوع معامله وجود داشته باشد و قابل تسلیم باشد.
 • علت معامله: معامله زمانی صحیح است که علت معامله مشروع باشد.
 • مشروعیت معامله: معامله زمانی صحیح است که معامله مشروع باشد. مشروعیت معامله به معنای مطابقت معامله با قوانین شرعی است.
آیا معامله گری حرام است؟
آیا معامله گری حـرام است؟

موانع شرعی معامله گری

معامله گری اگر دارای یکی از موانع شرعی زیر باشد، حرام است:

 • ربا: ربا به معنای سود گرفتن بدون کار است. معامله گری با انگیزه ربا حرام است.
 • قمار: قمار به معنای شرط بندی بر سر مال است. معامله گری با انگیزه قمار حـرام است.
 • رشوه: رشوه به معنای گرفتن مال یا منفعت به عنوان پاداش انجام کاری است. معامله گری با انگیزه رشوه حرام است.
 • غصب: غصب به معنای تصرف در مال دیگری بدون اجازه صاحب آن است. معامله گری با انگیزه غصب حرام است.
 • احتکار: احتکار به معنای جمع آوری کالا با هدف بالا بردن قیمت آن است. معامله گری با انگیزه احتکار حـرام است.
 • ضرر به غیر: ضرر به غیر به معنای وارد کردن خسارت به دیگری است. معامـله گری با انگیزه ضرر رساندن به دیگری حـرام است.

معامله گری‌هایی که اشکال دارند

علاوه بر معامله گری‌هایی که به طور صریح حرام هستند، برخی از معامله گری‌ها نیز دارای اشکال هستند. این معامله گری‌ها اگر با رعایت شرایط شرعی انجام شوند، اشکالی ندارند، اما اگر این شرایط رعایت نشود، می‌توانند حرام یا شبهه ناک باشند.

از جمله این معامله گری‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • معامله گری با استفاده از اطلاعات محرمانه: اگر معامله گر از اطلاعات محرمانه ای که به او دسترسی غیرقانونی دارد، برای کسب سود استفاده کند، معامله او حرام است.
 • معامله گری با استفاده از ابزارهای غیرقانونی: اگر معامـله گر از ابزارهای غیرقانونی مانند معاملات صوری، تبانی و دستکاری قیمت برای کسب سود استفاده کند، معامله او حرام است.
 • معامله گری با قصد فریب طرف مقابل: اگر معامله گر قصد فریب طرف مقابل را داشته باشد، معامله او حـرام است.
آیا معامله گری حرام است؟
آیا معامله گری حرام است؟

معامله گری‌هایی که حرام هستند

معامله گری‌هایی که حرام هستند، عبارتند از:

 • معامله گری با انگیزه ربا: ربا به معنای سود گرفتن بدون کار است. معامله گری با انگیزه ربا حرام است. به عنوان مثال، اگر معامله گر با هدف گرفتن بهره غیرمجاز (ربا) وارد معامله شود، معامله او حرام است.
 • معامله گری با انگیزه قمار: قمار به معنای شرط بندی بر سر مال است. معاملـه گری با انگیزه قمار حرام است. به عنوان مثال، اگر معامله گر با هدف کسب سود از طریق شرط بندی وارد معامله شود، معـامله او حرام است.
 • معامله گری با انگیزه رشوه: رشوه به معنای گرفتن مال یا منفعت به عنوان پاداش انجام کاری است. معامله گـری با انگیزه رشوه حرام است. به عنوان مثال، اگر معامله گـر با هدف دریافت رشوه از طرف مقابل وارد معامله شود، معامله او حرام است.
 • معامله گری با انگیزه غصب: غصب به معنای تصرف در مال دیگری بدون اجازه صاحب آن است. معامله گری با انگیزه غصب حرام است. به عنوان مثال، اگر معامله گـر با هدف تصرف در مال غیر وارد معامله شود، معامله او حـرام است.
 • معامله گری با انگیزه احتکار: احتکار به معنای جمع آوری کالا با هدف بالا بردن قیمت آن است. معامـله گری با انگیزه احتکار حرام است. به عنوان مثال، اگر معامله گـر با هدف بالا بردن قیمت کالا وارد معامله شود، معامله او حرام است.
 • معامله گری با انگیزه ضرر به غیر: ضرر به غیر به معنای وارد کردن خسارت به دیگری است. معامـله گری با انگیزه ضرر رساندن به دیگری حرام است. به عنوان مثال، اگر معامله گر با هدف ضرر رساندن به طرف مقابل وارد معامله شود، معامله او حـرام است.

علاوه بر این موارد، برخی از معامله گری‌ها نیز دارای اشکال هستند. این معامله گری‌ها اگر با رعایت شرایط شرعی انجام شوند، اشکالی ندارند، اما اگر این شرایط رعایت نشود، می‌توانند حرام یا شبهه ناک باشند.

آیا معامله گری حرام است
آیا معامله گری حرام است

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

معامله گری به معنای خرید و فروش کالا یا خدمات با قصد کسب سود است. این فعالیت می‌تواند در قالب‌های مختلف انجام شود، از جمله خرید و فروش کالاهای فیزیکی، سهام، ارز دیجیتال، اوراق بهادار و غیره. حکم شرعی معامله گری در اسلام به نوع معامله و شرایط آن بستگی دارد. به طور کلی، معامله گری اگر بر اساس اصول شرعی انجام شود، اشکالی ندارد. اما در برخی شرایط، معامله گری می‌تواند حرام باشد. معامله گری‌هایی که حرام هستند، عبارتند از: معامـله گری با انگیزه ربا، معامله گری با انگیزه قمار، معـامله گری با انگیزه رشوه، معامله گری با انگیزه غصب، معامله گری با انگیزه احتکار و معامله گری با انگیزه ضرر به غیر.

علاوه بر این موارد، برخی از معامله گری‌ها نیز دارای اشکال هستند. این معامله گری‌ها اگر با رعایت شرایط شرعی انجام شوند، اشکالی ندارند، اما اگر این شرایط رعایت نشود، می‌توانند حرام یا شبهه ناک باشند. در مجموع، معامله گری اگر با رعایت شرایط زیر انجام شود، شرعی است: رعایت شرایط عمومی صحت معاملات، عدم وجود موانع شرعی و رعایت شرایط خاص معامله گری.

بنابراین، پاسخ به سوال “آیا معامله گری حرام است؟” به نوع معامله و شرایط آن بستگی دارد. اگر معامله گری بر اساس اصول شرعی انجام شود، اشکالی ندارد. اما اگر معامله گری با انگیزه یا شرایطی که در بالا ذکر شد انجام شود، حرام است.

سوالات متداول

حکم شرعی معامله گری چیست؟

حکم شرعی معامله گری در اسلام به نوع معامله و شرایط آن بستگی دارد. به طور کلی، معامله گری اگر بر اساس اصول شرعی انجام شود، اشکالی ندارد. اما در برخی شرایط، معامله گری می‌تواند حرام باشد.

آیا معامله گری به خودی خود حرام است؟

خیر، معامله گری به خودی خود حرام نیست. اما در صورتی که معاملات بر پایه شرایطی که در بالا ذکر شد انجام نشود، حرام خواهد بود.

کدام معاملات در اسلام حرام است؟

معاملاتی که در آن‌ها قصد واقعی طرفین برای انجام معامله وجود ندارد، معاملات ربوی، معاملات قمار، معاملات باطل و برخی معاملات دیگر که بر پایه ظلم و استثمار انجام می‌شود، در اسلام حرام است.

معامله گران چگونه می‌توانند از حرام بودن معاملات خود مطمئن شوند؟

معامله گران باید قبل از انجام هر معامله، شرایط آن را از نظر شرعی بررسی کنند. آن‌ها می‌توانند از مراجع تقلید یا کارشناسان مذهبی در این زمینه کمک بگیرند.

معامله گری در بازارهای مالی حرام است یا حلال؟

معامله گری در بازارهای مالی اگر بر اساس اصول شرعی انجام شود، حلال است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا